Սթրեսը վտանգի, մարտահրավերների և միջավայրի փոփոխությունների արդյունքում առաջացած ընդհանուր հարմարվողականության (ադապտացիոն) համախտանիշ է:


Ընթերցողներին, ինչպես միշտ, ավելի շատ հետաքրքրում են սթրեսի հետևանքով առաջացած հակազդեցությունները, քան նրա շուրջը ծավալվող տեսական բանավեճերին ծանոթանալը:


Սթրեսի հինգ հնարավոր պատասխաններն առնչվում են հետևյալ ոլորտների հետ`

  • ֆիզիկական կամ մարմնական հակազդեցություններ,
  • վարքային,
  • հուզական կամ զգացմունքային,
  • ճանաչողական կամ իմացական,
  • հոգևոր կամ համոզմունքների և արժեքների հետ կապված:

Պետք է հատկապես ընդգծել, որ սթրեսը բնական պատասխան է, որը պաշտպանում է մարդուն վերահաս վտանգից: Որոշ դեպքերում սթրեսը կարելի է անտեսել, սակայն ավելի օգտակար կլինի այն պակասեցնել կամ վերահսկել, կառավարել:


Սթրեսի կառավարման երկու հիմնական ճանապարհ կա. առողջ և անառողջ:

Սակայն ամենակարևորն այն է, որ կարողանանք դրանք իրարից տարբերել: Վատ կամ անառողջ կառավարված սթրեսը սովորաբար հանգեցնում է դիսթրեսի:


ՍԹՐԵՍԻ ԱՌՈՂՋ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՍԹՐԵՍԻ ԱՆԱՌՈՂՋ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Փոխել իրավիճակը Ալկոհոլի չարաշահում
Խուսափել սթրեսորից Թմրանյութի, դեղորայքի չարաշահում
Փոխել սթրեսորը Գերլարված աշխատանք
Փոխել սեփական արձագանքը Ծխել
Հարմարվել սթրեսորին Շատակերություն, ախորժակի կորուստ
Ընդունել սթրեսորը Ժամերով հեռուստացույցի դիտում
Դիմել մասնագետի Մեկուսացում ընկերներից
Փորձել գտնել դժվարությունների հաղթահարման ճանապարհներ Դժվարություններից խուսափում
Փորձել ազատվել բարկությունից հասարակայնորենընդունելի տարբերակներով`   սպորտ, արվեստի արտահայտչամիջոցներ… Պոռթկումներ`  բարկություն, բռնություն

 

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ