Տնտեսագիտության հիմունքներ․ Դաս 3 – Տնտեսագիտության տեղը և դերը տնտեսագիտական գիտությունների համակարգում

Տնտեսագիտության տեսությունը սերտորեն կապված է հասարակական մյուս գիտույթունների սոցիոլոգիայի, պատմության, իրավունքի, քաղաքականության հետ, որոնց հետազոտման ոլորտները շփման բազմաթիվ եզրեր ունեն տնտեսագիտության հետ։ Այն կատարում է մեթոդաբանական գործառույթ, հանդիսանում է ավելի քան հիսուն տնտեսական առարկաների ու դասընթացների մեթոլոգիական հիմքը։ Տնտեսագիտությունն իր մեջ ներառում է ֆունկցիոնալ գիտություններ․ ֆինանսներ, վարկ, կառավարում, պատմություն, աշխարհագրություն և այլն։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ