Ժամանակի կառավարում

ժամանակի կառավարումը մոտեցում է, որի հիման վրա որոշում ենք կայացնում օգտագործել մեր ժամանակն այնպես, որ արտադրողականությունը լինի մաքսիմալ:

Ժամանակը արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին բացահայտել այն գործոնները, սովորույթները, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում և քայլեր ձեռնարկել դրանք վերացնելու ուղղությամբ:

Առանձնացրել ենք ժամանակի արդյունավետ կառավարմանը խոչընդոտող մի քանի կետեր.

  • Թափթփվածություն. ուշադիր նայեք աշխատանքային սեղանին, արդյոք կարող եք 1 րոպեում գտնել այն իրը, որն անհրաժեշտ է: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարդը միջինում օրական 10 ր ծախսում է կորած իրերը փնտրելու վրա, այսինքն՝ միջինում 150 օր կյանքի ընթացքում: Կորած իրերը հավանական է, որ կգտնվեն, բայց կորած ժամանակը հետ բերել հնարավոր չէ:
  • Հետաձգումներ. այս կետը վերաբերում է կարևոր կամ դժվարին գործերը անընդհատ հետաձգելուն, ինչի արդյունքում հնարավոր է նույնիսկ չհասցնել դրանք կատարել:

  • Բազմազբաղություն. սա արդեն կապված է անընդհատ մի առաջադրանքից մյուսին անցնելու հետ՝ առանց նախորդը վերջացնելու: Ստացվում է, որ շատ պարտականություններ ստանձնելով՝ ունենում ենք ուշադրության և կենտրոնացվածության կորուստ:

  • Խանգարող կողմնակի երևույթները վերացնելու անկարողություն. խանգարող երևույթներ շատ հաճախ հանդես են գալիս սոցիալական ցանցերը, անկարևոր հեռախոսազանգերը և հաղորդագրությունները և այլն: Միջինում մարդը օրական 144 ր է ծախսում սոցիալական ցանցերի վրա:

  • Անելիքների ցանկի (to-do-list) բացակայություն. բնականաբար նման ցանկ ունենալը կօգնի լինել ավելի կազմակերպված և ժամանակին հասցնել գործերը: Կարելի է նույնիսկ առավոտյան 30 ր տրամադրել՝ որոշելու տվյալ օրվա անելիքները:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ