Օգտակար ուղեցույց Windows 7-ի հայկական օգտատերերի համար

Բոլորս  հաճախ  ցանկանում  ենք  դնել հայկական  չակերտներ  կամ  այլ  կետադրական  նշաններ,  որոնք  չկան մեր  ստեղնաշարերում: Ահա  օգտակար  ֆունկցիաներ  ձեզ  համար.

 • 6 – ձախ փակագիծ
 • SHIFT + “6” – աջ փակագիծ
 • SHIFT + “-“ – երկար գծիկ (m-dash)
 • CTRL + ALT + “-“ – ենթամնա
 • SHIFT + “‘” – հայկական ապաթարց
 • +; – հայկական միջակետ
 • SHIFT + 7 կամ CTRL + ALT + 4 – ՀՀ դրամի նշան
 • CTRL + ALT + “=” – հավասարման նշան
 • SHIFT + “;” – հայկական վերջակետ
 • ? — հարցական նշան
 • ` — բութ
 • ~ — բացականչական նշան
 • Alt + 0171 – հայկական բացող  չակերտ (թվերը  հերթականությամբ)
 • Alt + 0187 – հայկական  փակող  չակերտ (թվերը  հերթականությամբ)

Աղբյուր` soft.ovanitas.com

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ