Մարիետա Սիմոնյան – «Չգտա»

Ես էլի´ քաղաքում եմ,
ես էլի´ քաղաքինն եմ,
Քաղաքինն եմ` որովհետև
Քեզ էլի չգտա,
Որ դառնամ քոնը,
Քաղաքինն` որովհետև
ամեն փողոց` հատ առ հատ չափել եմ,
քեզ գտնելու համար,
քեզ գտնելու հույսով…

Գրողը տանի´, չկասս…
Քաղաքը սառն է առանց քեզ,
Ու ես սառը քաղաքինն են…

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ