Լուսինե Աբրահամյան – «Հայը անպա՛րտ է»

Նորից, խախտե՛ցին անդորրը հայի.
Նորից զենք վերցրին Հայ ազգի վրա,
Ի՞նչ է ,չգիտե՛ն,թե Հայը ով է
Ի՞նչ է ,չգիտե՛ն ,որ Հայն անպա՛րտ է։
Հայը մե՛ծ ազգ է
Ունի պատմություն
Հայը ունի գիր ու գրականություն
Հայը իր Հայոց լեզուն չի՛ փոխի։
Հայի բազուկը չե՛ն կարող կոտրել,
Հայը ունի շատ,բազում հերոսներ,
Հայը ի վերուստ `ունի ազգություն,
Հայը ծովից֊ծով Հայաստա՛ն ունի,
Հայի անունը` կա և՛ կլինի։
Դու՛ , թուրք մուսուլման ,դու լա՛վ իմացիր,
Հայի գենի մեջ պարտությու՛ն չկա,
Հայի գենի մեջ հզո՛ր մեծ ուժ կա։
Շատ ազգեր հային ուզում են տեսնել,
Պարտվա՛ծ, ծնկաչո՛ք ,իրենց խոնարհված,
Չի՛ եղել , չկա՛ և չի՛ էլ լինի
Հայը հզոր է և Հա՛յը անպարտ,
Հա՛յը չի՛ ծնկել ,ոչ ոքի առաջ
Հայը ուժեղ է և միասնական։
Հա՛յը ունի մեծ և հզոր Աստվա՛ծ
Հայի հավատքը ,չունի՛ ոչ մի ազգ,
Հավատքով կհաղթի և ձեզ կճզմի
Ձեր ճղճիմ ազգին ծնկի ՛ կբերի։
Դու՛ թուրք մուսուլման ,ղուրանդ կարդա
Որ Հայի առաջ, մեղա՛ ես գալու
Որ Հայ ազգից դու՛
Ներում պի՛տ խնդրես,
Որ դու հասկանաս ,պարտվե՛լ ես արդեն,
Որ Հայի անդորրը` չպիտի խախտե՛ս։
Հայը անպա՛րտ է
Հայը հպա՛րտ է
Հայն ունի հավա՛տք
Եվ Հայը ունի մեծ և հզոր Աստվա՛ծ
Հայի՛ն չեն կարող,ծնկաչոք տեսնել.
Հա՛յը հզոր է և միասնակա՛ն
Հայի գենի մեջ պարտությու՛ն չկա։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ