Կարինե Հարությունյան – «Ժամանակ չունեմ»

Կարկաչ գետի պես հոսել եմ ուզում
Կյանքի հունի հետ,
Ժամանակի հետ լողալ եմ ուզում,
Ուշանում եմ ես,ԺԱՄԱՆԱԿ ՉՈՒՆԵՄ…
Նույն տեղից արդեն հոգնել եմ վաղուց,
Ու նույն գործերից, փախչել եմ ուզում…
Ափն ընկած փոքրիկ մի ձկան նման,
Շնչահեղձ եղած՝ ես ջուր եմ ուզում,
Ձկան պես համր եմ,
ԺԱՄԱՆԱԿ ՉՈՒՆԵՄ, լողալ եմ ուզում…
Արևից խանձված, կանաչ դաշտի պես,
Ուզում եմ գոռալ,
Ես ամպ եմ ուզում,
Երկինք ու անձրև,
Թող թափվի երկնից,մաքրի ամեն ինչ…
Իմ առօրյայից հոգնել եմ գիտեք,
Ներեցեք դուք ինձ,
Հեղեղ եմ դարձել
Կարկաչ գետի հետ հոսել եմ ուզում…
ԺԱՄԱՆԱԿ ՉՈՒՆԵՄ…
23. 08. 2020

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ