Ժորա Քոսակյան – «Իմ Դեմետրա»

Ես կուզեի՝ նավակ լինել
Աչքիդ խորունկ ծովերում,
Անգամ, թեկուզ և… խորտակվե՜լ,
Մնալ քո ջերմ կոպերում:

Ես կուզեի ափ լինեի,
Ալիքի պես դու գայիր,
Ավազի տեղ ես լինեի՝
Զովահամբույրն ինձ տայիր:

Եվ թե մի օր անապատվեմ,
Ծով դառնայիր կյանքածին,
Ինձ հասնեիր, քեզանոտվեր
Օազիսված իմ հոգին:

Ու դառնայիր իմ Դեմետրան,
Ինձ կանաչով պատեիր,
Ես ծաղկեի գարնան նման,
Դու… իմ բույրով արբեի՜ր:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ