Ի՞նչ է դեբետն ու կրեդիտը


Դեբետ և կրեդիտ

Հաշվապահական հաշիվ, այն երկու կողմից բաղկացած մի աղյուսակ է, որի մի կողմում գրանցվում է հաշվի գումարի ավելացումը, իսկ մյուս կողմում՝ հաշվի գումարի նվազեցումը։ Հաշվի ձախ կողմը կոչվում է Դեբետ (դտ), իսկ աջ կողմը՝ Կրեդիտ (կտ)։


Դեբետ

(լատ.՝ debet – նա պարտք է), հաշվապահական հաշիվների ձախ կողմի անվանում։ Բոլոր տնտեսական գործառնությունները գրանցվում են մի հաշվի դեբետում, մյուսը՝ կրեդիտում։ Ակտիվ հաշիվներում դեբետը նշանակում է հաշվառվող գումարների ավելացում, պասիվում՝ նվազում։


Կրեդիտ

(լատ.՝ credit – նա հավատում է), հաշվապահական հաշվի երկկողմանի աղյուսակի աջ կողմը։ Ակտիվային հաշվի կրեդիտը ցույց է տալիս տվյալ տեսակի հիմնական կամ շրջանառու միջոցների նվազումը, պասսիվային հաշվինը՝ աճը։ Օրինակ, արտադրության կալկուլացիոն հաշվի կրետիդը արտացոլում է թողարկված արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքը, իսկ իրացման համադրող հաշվի կրետիդը՝ իրացված արտադրանքի դիմաց ստացված հասույթը և վնասը։ Հայաստանի մուտքը շուկա նշանակալից չափով կապված է վարկային զարգացման և կայացման հետ։ Այդ իսկ պատճառով շուկայի ձևավորման պարտադիր պատճառներից մեկը համարվում է դրամաշրջանառության և վարկային համակարգի ընդհանուր վերակառուցմանը։


 

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ