Հեղինե Խաչատրյան – «Կերտվող պատմություն»

Ու մենք կերտում ենք մի նոր պատմություն,
Վստահ քայլերով ու պարզ ճակատով,
Ընկած քաջերի թափված արյունով:
Ու մենք կերտում ենք`
փոթորկոտ քամուց չերերացող,
Հզոր պատմություն`
հերոս ծնած մոր արցունքի գնով:
Ու թող իմանա ամբողջ աշխարհը,
Որ չի՛ կոտրվում մեր ողնաշարը,
Որ հայի ոգին երբեք չի՛ քնում,
Աշխարհի նման երբեք չի՛ լռում:
Ու ես կգոռա՛մ ամբողջ աշխարհին,
Որպես մի մասնիկ հաղթական ազգի.
-Լսե՛ք դա ե՛ս եմ՝ զավակը հայի,
Դա ես եմ՝ լո՛ւյսը, հո՛ւյսը մեր ազգի,
Ես հայն եմ՝ ապրած իմ հին սերունդի
Ես հայն եմ ապրող՝ մեր նոր սերունդի:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ