Գործառնական այլ եկամուտների հաշվառումը

Գործառնական այլ եկամուտները ձևավորվում ենարտադրական պաշարների ավելացումից, պաշարների արժեքի ավելացումից, դեբիտորական պարտքերի հակադարձումից, տույժերից, տուգանքներից, նյութական արժեքի փոփոխությունից և այլն։


Գործառնական հաշվետվությունը իրականացվում է 614 հաշվում, հաշվի դեբետում արտացոլվում է եկամուտների գումարների ստացումը, իսկ կրեդիտում այդ գումարի դուրս գրումը, հաշվին կից բացվում են երկրորդ կարգի հաշիվներ։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ