Հաշվապահություն․ Դաս 15 – Հիմնական միջոցների գույքագրումը, դուրսգրման և իրացման հաշվառումը

Հիմնական միջոցը պետք է հանվի հաշվապահական հաշվեկշռից այն դեպքում, երբ այն իրացվում է կամ դուրս է գրվում նրանից տնտեսական օգուտներ չակնկալելով։ Հիմնական միջոցի դուրս գրումից կամ իրացումից առաջացած արդյունքը դիտվում է որպես իրացումից հասույթի կամ հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն։ Հիմնական միջոցների դուրս գրումը ձևակերպվում է փաստաթղթերով՝ հանձնաժողովի կողմից դուրս գրման ակտերի միջոցով։ Իսկ դուրս գրման արդյունքում առաջացած պահեստամասերը, նյութերը, ջարդերը դիտում ենք որպես եկամուտ։


Գույքագրում

Հիմնական միջոցների գույքագրումն իրականացվում է գույքագրման մեթոդագրման ցուցանիշներով։ Գույքագրումը պարտադիր է հետևյալ դեպքերում․

  • Տարեկան հաշվետվություն կազմելիս(նոյեմբերի մեկից ոչ շուտ),
  • Կազմակերպությունների միավորման դեպքում,
  • Գործընթացների սկսման,
  • Տարերային աղետների դեպքում(հնարավորինս սուղ ժամկետներում),
  • Պատասխանատու անձի փոփոխման դեպքում։

Գույքագրում անցկացնելու համար կազմվում է գույքագրման հանձնաժողով։ Գույքագրման արդյունքներն ամփոփվում են տեղեկագրերում։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ