Ծաղիկները Մեզ օգնում են ապրել

1980-ականների վերջերին NASA-ն և ԱՄՆ լանդշաֆտային կապալառուների ասոցիացիան ուսումնասիրել են տիեզերական օբյեկտներում օդի մաքրման տարբեր մեթոդներ: Նրանք հայտնաբերել են, որ որոշ սենյակային բույսեր կարողանում են մաքրել օդը, և այդպիսի բույսերով սենյակներում օդն ավելի մաքուր է և շնչելը՝ ավելի ազատ:

Գիտնականները ապացուցել են, որ փակ տա­րածքներում վտանգավոր նյութերը ավելի շատ են քան փողոցում: Սենյակային բույսերի օգնութ­յամբ կարելի է բնակարանում ստեղծել առողջ միկրոկլիմա: Եվ դրա համար բոլորովին պարտա­դիր չէ բնակարանը վերածել տրոպիկական ան­տառի:

5-6 տնային բույսերի թաղարները կկարո­ղանան լիարժեք մաքրել բնակարանի օդը, բայց 50սմ-ից եթե ցածր չլինեն: Կարևոր է իմանալ որ բույսը ինչի վրա է ներգործում և ինչն է մաքրում: Սովորաբար բնակարաններում զգացվում է թթ­վածնի պակաս, որը պատճառ է դառնում ուղեղի թթվածնի մատակարարման թուլացման, նաև արագ հոգնության:

Սենյակային սանսեվիերիա (զոքանչի լեզու) բույ­սը հզոր թթվածնային մարտկոց է: Հատկապես էֆեկտիվ է աշխատում ցերեկը: Սուրճի ծառը լավ օզոնացնում է սենյակի օդը:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ