Ինչպե՞ս որոշել ձկների տարիքը

Պարզվում է՝ բավականին  պարզ և հասանելի միջոց կա որոշելու ձկների տարիքը: Այն ամենը ինչ անհրաժեշտ է՝ դա ձուկ և մանրադիտակ է: Իհարկե կարելի նաև առանց մանրադիտակի, եթե ավելի ճշգրիտ տվյալներ պետք չեն: Իսկ ինչպե՞ս իմանալ ձկան տարիքը: Ընդհամենը պետք է նայել թեփուկներին և հաշվել դրանց շարքերը, որոնք շատ պարզ տեսանելի են և լրացուցիչ գործողություններ չեն  պահանջում:

Թեփուկների յուրաքանչյուր շարքը համապատասխանում է 1 տարվա: Տարիքը կարելի որոշել նաև մեջքին գտնվող լողաթևի խտությամբ կամ էլ թեփուկների չափսերով: Ասում են, որ թեփուկների չափսերը ուղիղ համեմատական են ջրային կենդանիների տարիքին: Կան նաև տարիքը որոշելու այլ միջոցներ:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ