Եր Կար – «Ես»


ես վաղուց արդեն տղամարդ եմ.

և կարողանում եմ ինքնուրույն կործանվել.

ես կարողանում եմ քնել հետս.

և կարողանում եմ չքնել հետդ.

ես չափից դուրս հեշտ եմ.

և չափից ներս մոտիկ.

բայց արի չմոռանանք,

որ ես վաղուց արդեն տղամարդ եմ.

և ունեմ գրպաններ և գրպաններում ոչինչ.

ես կարող եմ դժբախտանալ մենակ,

բայց գրողը չտանի ես ուզում եմ դժբախտանալ

դժբախտանալ և վերջում դժբախտանալ քեզ հետ.

ես կարողանում եմ դատարկել շշեր.

և կարողանում եմ չնկատել՝ թե ինչպես շշերը դատարկեցին ինձ.

և հիմա երբ օրը ճաշ չի ուզում դառնալ.

ես բերանս ուղարկում եմ բերանիդ մոտ.

դատարկելու բառեր.

որովհետև ինչ ունեմ ՝ բառերն են.

և ձեռքերը բառերի որ ձգվում են դեպի քեզ.


_______Եր Կար


Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ