NewsFlow.am կայքը, կարևորելով անգլերեն լեզվի անհրաժեշտությունը, ձեզ համար պատրաստել է շարք, որի շնորհիվ Դուք հնարավորություն ունեք սովորելու անգլերեն 0-ից։

4-րդ դասի ընթացքում միասին կսովորենք past continuous (անցյալ շարունակական) ժամանակաձևը։

 

Past continuous – անցյալ շարունակական

✔️Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ժամանակաձևը.

 1. Գործողություն, որն ընթացքի մեջ է եղել անցյալի որոշակի պահի,
 2. Գործողություն, որն ընթացքի մեջ է եղել անցյալի որոշակի ժամանակահատվածում,
 3. Գործողությունը կատարողին բնութագրող գործողություն։

 

✔️Ինչպե՞ս է այն կազմվում.

🔤 Հաստատական ձև.

Այս ժամանակաձևը կազմելու համար կրկին օգնության է գալիս to be օժանդակ բայը, բայց այս անգամ անցյալի կազմությամբ։ Նման է ներկա շարունակական ժամանակաձևին։ to be-ն բոլոր դեպքերում դառնում է were, եզակի թվի առաջին ու երրորդ դեմքերի համար՝ was : Կազմվում է այս ձևով. Դերանուն+to be+բայ+ing.

 

Եզակի թիվ.

 1. I was joking. – Ես կատակում էի։
 2. You were joking. – Դու կատակում էիր։
 3. He, she, it was joking. – Նա կատակում էր։

Հոգնակի թիվ.

 1. We were joking. – Մենք կատակում էինք։
 2. You were joking. – Դուք կատակում էիք։
 3. They were joking. – Նրանք կատակում էին։

 

🔤Հարցական ձև.

Եզակի թիվ.

 1. Was I joking?
 2. Were you joking?
 3. Was he, she, it joking?

Հոգնակի թիվ.

 1. Were we joking?
 2. Were you joking?
 3. Were they joking?

 

🔤 Ժխտական ձև.

Եզակի թիվ.

 1. I wasn’t joking.
 2. You weren’t joking.
 3. He,she, it wasn’t joking.

Հոգնակի թիվ.

 1. We weren’t joking.
 2. You weren’t joking.
 3. They weren’t joking.

✔️Այս ժամանակաձևը կարող ենք օգտագործել նաև զայրույթ կամ կրկնողություն արտահայտելու համար: Սովորաբար ուղեկցվում են always, constantly և նմանատիպ բառերով: Օրինակ.

She was always telling the same story.

Նա միշտ նույն պատմությունն էր պատմում։

 

 

 

 

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ