Ի՞նչ է ավանդը

Ավանդն այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ:

Երբ դուք ավանդ եք ներդնում, բանկը, ընդունելով այն ձեզնից (ավանդատուից), պարտավորվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետի վերջում ձեզ վերադարձնել ավանդի գումարը և, բացի դրանից, վճարել տոկոսագումարներ` ավանդային պայմանագրով նախատեսված չափով և կարգով

Դա նշանակում է, որ դուք որոշակի ժամկետով վստահում եք ձեր խնայողությունները բանկին, իսկ բանկը ժամկետի ավարտին ձեզ է վերադարձնում ձեր տնտեսած միջոցները` դրա դիմաց ձեզ վճարելով տոկոսային եկամուտ: Ավանդատուն կարող է լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձ: Այսօր ֆինանսական ռեսուրների, այսինքն՝ ավանդատուի վստահության և ավանդներ ներգրավելու համար բանկերը մրցակցության մեջ են մտնում և առաջարկում են ամենատարբեր պայմանները՝ հաճախորդի պահանջները բավարարելու համար:

ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ ԼԻՆՈՒՄ ԵՆ 2 ՏԵՍԱԿԻ` ՑՊԱՀԱՆՋ ԵՒ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ

  1. Ցպահանջ ավանդի պայմանագիրը կնքվում է ավանդն առաջին իսկ պահանջով վերադարձնելու պայմանով։ Սա նշանակում է, որ դուք ձեր խնայողությունները տրամադրում եք բանկին ոչ թե նախապես պայմանավորված որոշակի ժամկետով, այլ պայմանով, որ ցանկացած պահի կարող եք ետ վերցնել ձեր գումարը։ Ընդ որում, այդ դեպքում բանկը պարտավորվում է ամբողջությամբ ձեզ վերադարձնել ձեր ներդրած գումարը, ինչպես նաև ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները:
  2. Ժամկետային ավանդի պայմանագիրը կնքվում է ավանդը որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով: Այս դեպքում, դուք և բանկը «պայմանավորվում եք» որոշակի ժամկետ, որի ընթացքում դուք բանկին եք տրամադրում ձեր խնայողությունները (ենթադրվում է, որ այդ ժամկետի ընթացքում դուք մտադիր չեք ետ պահանջել ձեր գումարները)։ Այս ժամկետային պայմանավորվածությունը, սակայն, «պայմանական է». Դուք, միևնույնն է, կարող եք ետ վերցնել ձեր ավանդը մինչև ավանդային պայմանագրի ժամկետը լրանալը։ Այս դեպքում ևս բանկը պարտավորվում է ձեզ վերադարձնել ձեր ներդրած գումարն ամբողջությամբ, սակայն հնարավոր է, որ ավանդի դիմաց տոկոսագումարները վճարվեն մասամբ կամ ընդհանրապես չվճարվեն, կամ հաշվարկվեն այլ` ավելի ցածր տոկոսադրույքով։

Ելնելով ժամկետային ավանդի այս առանձնահատկությունից` սովորաբար ժամկետային ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքը ավելի բարձր է լինում, քան ցպահանջ ավանդի դեպքում. ավանդատուները ժամկետի վերաբերյալ իրենց «խոստումը» պահելու համար պահանջում են ավելի բարձր եկամտաբերություն, բանկերն էլ պատրաստ են ավելի թանկ վճարել այդ միջոցների դիմաց` իմանալով, որ կարող են դրանք տնօրինել որոշ ժամանակ։ Ավանդի ընտրության կարևորագույն պայմաններից է տոկոսադրույքը: Բանկերը սահմանում են նույն ավանդի երկու տիպի տոկոսադրույք՝ ավանդի տարեկան անվանական տոկոսադրույք և ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն:

ԱՎԱՆԴ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

Ձեր միջոցները պարբերական եկամուտ են բերում: Ստացված տոկոսային եկամուտը կարող եք գումարել մայր գումարին և գնալով ավելի խոշոր տոկոսային եկամուտ ստանալ (բանկային պրակտիկայում այս երևույթը կոչվում է «տոկոսների կապիտալացում»):

Անհրաժեշտության դեպքում դուք ցանկացած պահի կարող եք վերցնել ձեր դրամական միջոցները՝ անկախ նրանից՝ ավանդը ցպահանջ է, թե ժամկետային Ավանդային հաշիվ ունենալը բարենպաստ կանդրադառնա տվյալ բանկի կողմից ձեր վարկունակության գնահատման վրա: Ավանդը՝ որպես վարկի գրավ, ձեր խնայողությունները կարող են դառնալ վարկի գրավի միջոց, ինչը զգալիորեն կարագացնի վարկի ստացման գործընթացը:

Բայց ամենակարևորն այն է, որ մեր երկրում առևտրային բանկերին վստահելու գործում օգնում են երկու հանգամանք.

  • առաջինն այն է, որ բանկերի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:
  • Եվ երկրորդ հանգամանքն այն է, որ, համաձայն «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի, գործում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը:

Աղբյուրը ՝ ABCfinance.am

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ