Ի՞նչ է ավանդը

Խնայած դրամը վաստակած դրամ է:

1. ԻՆՉ Է ԱՎԱՆԴԸ

Դուք ունեք որևէ նպատակ, որի իրագործումը հնարավոր է որոշակի գումարի առկայության դեպքում: Օրինակ` ցանկանում եք գնել բնակարան կամ մեկնել ճանապարհորդության:

Խնայելը կարևորեք նույնիսկ այն դեպքում, երբ չունեք կոնկրետ նպատակ, կամ ձեր եկամուտը լիովին բավարարում է ձեր կարիքները: Դա հնարավորություն կտա պատրաստ լինելու անսպասելի ծախսերի:
Տնտեսված գումարը կարող եք պահել տանը` որևէ թաքստոցում: Այդ դեպքում այն ձեզ համար «չի աշխատում», հակառակը` կարող է գնաճի պատճառով կորցնել իր արժեքը: Իսկ եթե ձեր գումարը որպես ավանդ ներդնեք բանկում, ապա կստանաք տոկոսային եկամուտ:
Ավանդ ընդունելով՝ բանկը պարտավորվում է ձեզ վերադարձնել ինչպես ավանդի գումարը, այնպես էլ պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ու կարգով դրանց դիմաց վճարել տոկոսագումար (այսպես կոչված՝ տոկոս):

2. ԻՆՉ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ՈՒՆԻ ԱՎԱՆԴԸ

Հավելյալ եկամուտ
Ձեր գումարը պահելով բանկում որպես ավանդ` ձեր գումարին «ինքնուրույն աշխատելու և եկամուտ բերելու» հնարավորություն եք տալիս, քանի որ ներդրած ավանդի դիմաց ստանալու եք տոկոսային եկամուտ: Մյուս կողմից, գումարը պաշտպանվում է գնաճից` ստացվող տոկոսագումարի հաշվին:
Հասանելիություն
Անկախ ներդրված ավանդի ժամկետից` ձեր գումարը կարող եք վերցնել բանկից ցանկացած պահի: Սակայն հիշեք, որ ժամկետից շուտ ավանդը հանելու դեպքում հնարավոր է նախապես համաձայնեցված տոկոսի փոփոխություն:
Ապահովություն
Բանկում ներդրված գումարը երաշխավորված է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից`

 • Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ` դրամային ավանդների դեպքում
 • Մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ` արտարժույթով ավանդների դեպքում

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը նույն բանկում ձեր ունեցած բոլոր ավանդները համարում է մեկ ավանդ: Յուրաքանչյուր բանկում ձեր ունեցած ավանդները երաշխավորված են առանձին – առանձին:

3. ՈՐՈՆՔ ԵՆ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ավանդները լինում են ցպահանջ և ժամկետային:

 • Ցպահանջ ավանդի դեպքում գումարը և տոկոսագումարը կարող եք հետ ստանալ ցանկացած պահի` ըստ ձեր պահանջի:
 • Ժամկետային ավանդի դեպքում գումարը և տոկոսագումարը տրամադրվում են նախապես պայմանավորված ժամկետում:

Ավանդը ժամկետից շուտ վերցնելու դեպքում բանկը կարող է փոփոխել նախապես սահմանած տոկոսը: Այդ պատճառով, սովորաբար, ժամկետային ավանդի տոկոսն ավելի բարձր է, քան ցպահանջ ավանդինը:

4. ԻՆՉ Է «ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՐԶ ՏՈԿՈՍԸ» ԵՎ «ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»

Ավանդի պարզ տոկոսադրույքի հիման վրա հաշվարկվում է ավանդի տոկոսագումարի մեծությունը: Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան է ավանդի եկամտաբերությունը պարտադիր վճարները և ստացված տոկոսագումարները ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում:

5. ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԴՆԵԼ ԱՎԱՆԴ

Հայաստանում ավանդ հնարավոր է ներդնել բանկերում: Առավել ՁԵՌՆՏՈՒ և ձեր կարիքներին համապատասխանող ավանդ ընտրելու համար ձեզ կօգնի Ֆինանսական տեղեկատուն: Այնուհետև այցելեք ձեր ընտրած բանկ՝ ձեր անձնագրով և սոցիալական քարտով՝ կնքելու ավանդային պայմանագիր:

Դուք կարող եք ներդնել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով ավանդ: Կարդացեք պայմանագրի հիմնական կետերը մինչև ստորագրելը:

6. ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

ՄԻՆՉ ԱՎԱՆԴ ՆԵՐԴՆԵԼԸ

 • Հստակեցրեք ավանդի նպատակը, որպեսզի կարողանաք ընտրել ավանդի առավել հարմար տեսակը:
 • Պլանավորեք բյուջեն. որոշեք՝ որքան կարող եք ամեն ամիս խնայել:
 • Համեմատեք ավանդները և ընտրեք ձեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը:

Հիշեք՝ բանկը պարտավոր է իր կողմից առաջարկվող յուրաքանչյուր ավանդի համար ունենալ տեղեկատվական ամփոփագրեր: Համեմատելիս ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ պայմաններին.

 • Անվանական տոկոս և տոկոսային եկամտաբերություն
 • Ժամկետ
 • Արժույթ
 • Տոկոսի ավելացման ժամկետ
 • Գումար ավելացնելու կամ հանելու հնարավորություն
 • Ավանդը ժամկետից շուտ հետ վերցնելու պայմանները

ԱՎԱՆԴ ՆԵՐԴՆԵԼԻՍ

 • Հատկապես ուշադրություն դարձրեք այն կետերին, որոնց հիման վրա բանկը իրավունք ունի միակողմանիորեն փոխելու պայմանագրի պայմանները:
 • Ավանդի տոկոսը կամ այլ սակագներ կարող են նշվել ոչ թե պայմանագրում, այլ բանկի այլ փաստաթղթում, օրինակ՝ բանկի սակագնային պլաններում:
 • Դուք իրավունք ունեք պահանջելու բանկից այն փաստաթղթերը, որոնցով որոշվում են ձեր պայմանագրի պայմանները: Տեղեկացեք նաև գործող այլ հնարավորությունների՝ զեղչերի մասին:
 • Բանկի աշխատակիցը պարտավոր է պատասխանել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին:
 • Պահպանեք պայմանագրի ձեր օրինակը:

ԱՎԱՆԴ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

 • Ուշադի՛ր եղեք ձեր ավանդին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի նկատմամբ, քաղվածքները պահեք ապահով տեղում:
  Ստուգե՛ք բանկի կողմից տրված քաղվածքները։ Որևէ անճշտություն հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես տեղեկացրեք Ձեր բանկին:
 • Ձեր հին քաղվածքները պարունակում են Ձեր ավանդի վերաբերյալ անձնական տեղեկատվություն, ուստի դրանք մանրատեք նախքան դեն նետելը:
 • Եթե մատուցվող ծառայությունների որակը գոհացուցիչ չէ՝ բողոքեք Ձեր բանկին:

Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով, այնպես էլ դատական կարգով:

 

Աղբյուրը՝ abcfinance.am

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ