Մշակույթ բառը ծագում է լատիներեն colere արմատից, որը նշանակում է մշակել, խնամել: Դեռևս հին հռոմեացի հռետոր Ցիցերոնը առաջադրել էր cultura animi հասկացությունը, որը թարգմանաբար նշանակում է հոգու մշակում: Այս փոխաբերությամբ Ցիցերոնը նկատի ուներ հոգու զարգացումը, որն օգնում էր մարդկանց հաղթահարել բարբարոսությունը և դառնալ լիարժեք քաղաքացիներ:                      Մենք բոլորս պատկանում ենք այս կամ այն մշակույթին: Մշակույթը մարդկային իմացության, համոզմունքների և հասարակությամբ սահմանված կարգերի համակցությունն է, որը մենք փոխանցում ենք սերնդեսերունդ: Մշակույթը այն հիմնական գործոնն է, որն օգնում է մարդկանց հաղորդակցվել և կարգավորում է հաղորդակցության տարաբնույթ ոլորտները` սկսած առօրյա զրույցներից մինչև համաշխարհային տնտեսության զարգացում: Մշակույթի ճյուղերն են լեզուն, գրականությունը, ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, նկարչությունը, երաժշտարվեստն ու պարարվեստը, թատրոնն ու կինոն և այլն:                                                              Միայն մշակույթի պահպանումն ու վերելքը կարող են միավորել մարդկանց՝ անկախ ազգային պատկանելությունից, տարիքից, սեռից, ֆինանսական կարգավիճակից և հասարակական դիրքից:

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ