Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը – Ռիչարդ Բախ

Book Cover: Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը - Ռիչարդ Բախ

Առակ մի ճայի մասին, որը սովորում էր կյանքն ու թռիչքը և ձգտում ինքնակատարելագործման։ Հրատարակվել է 1970 թվականին «Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը» անունով։ 1972 թվականի վերջում տպագրվել են միլիոնավոր օրինակներ։