Չարի Թեո – Վեր բարձրացիր ու կհաղթես

Book Cover: Չարի Թեո - Վեր բարձրացիր ու կհաղթես

Հեղինակի առաջին պատմվածքների ժողովածուն է։ Գրվել է 2019թ հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում։ Գիրքը կառուցված է 10+1 ձևաչափով, այսինքն ընդգրկում է 10 հիմնական պատմվածք և 1 պատմվածք նախաբանի ու վերջաբանի փոխարեն։

Գրքի հիմնական նպատակը ընթերցողների մեջ պայքարի զգացում արթնացնելն է։ Պատմվածքները հիմնված են իրական պատմությունների վրա։ Հերոսների մեծ մասը գործում են այս կամ այն կարծրատիպի շրջանակներում։

Գրքում հեղինակը առավել կարևորել է խոսքը։ Բոլոր պատմվածքները սկսվում են խոսքով ու մեծամասամբ այդպես էլ ավարտվում են։