Աուդիտ․ Դաս 9 – Աուդիտի անցկացման պահանջները

Արդի շուկայական պայմաններում աուդիտի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով․

  • Հաշվապահական հաշվետվությունը օգտագործվում է տնտեսվարող սուբյեկտների, փայատերերի, իշխանության մարմինների, կառավարիչների և հասարակության կողմից։
  • Հաշվապահական հաշվառումը կախված է մի շարք գործոններից․ կարող են խեղաթյուրվել միևնույն տնտեսական երևույթին տարբեր մեկնաբանություններ տալուց։
  • Հաշվապահական հաշվառման անհրաժեշտությունը կարող է խեղաթյուրվել հենց դրա կողմից։
  • Քանի որ հաշվապահական հաշվետվությունը օգտագործողների մեծ մասն ունեն դժվարություններ հաշվապահական հաշվառում իրականացնելու համար, ուստի նրանք ինքնուրույնաբար չեն կարող գործել։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ