Աուդիտ․ Դաս 7 – Աուդիտի և հաշվապահության համառոտ բնութագիրը

Աուդիտը ձեռնարկատիրական գործունեություն է, որը իրականացվում լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռներեցը։


Այն իրականացվում է տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական հաշվետվության և հաշվարկավճարային փաստաթղթերի անկախ ստուգման նպատակով և վերջում տրվում է խորհրդատվություն։


Հաշվապահական հաշվառումը գիտություն է տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսական միջոցների և դրանց գոյացման աղբյուրների շարժի և կազմի վերաբերյալ։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ