Աուդիտ․ Դաս 5 – Աուդիտի տեսակները

Աուդիտը լինում է երկու տեսակ` ներքին և արտաքին։

Ներքին աուդիտը անց է կացվում կազմակերպության աշխատողների կողմից, որոնք անցել են համապատասխան վերապատրաստում և ղեկավարության կողմից նշանակվել են ներքին աուդիտորներ։

Արտաքին աուդիտն իրականացվում է սերտիֆիկատ(լիցենզիա) ունեցող կազմակերպությունների կողմից, որոնք կապ չունեն տվյալ կազմակերպության հետ։


Ներքին և արտաքին աուդիտներն ունեն որոշակի առանձնահատկություններ․

  • Խնդրի առաջադրում․ ներքինի դեպքում աշխատակցին ստուգելը, արտաքինի դեպքում կազմակերպությանը ստուգելը։
  • Նպատակը
  • Գործունեության տեսակը, ներքինի դեպքում կատարողական, արտաքինի դեպքում ձեռնարկատիրական։
  • Որակավորումը․ ներքինի դեպքում կազմակերպության ղեկավարը, արտաքինի դեպքում պետությունը։
  • Վճարումը․ ներքինի դեպքում այն կատարվում է կազմակերպության ղեկավարի կոմից, արտաքին աուդիտի դեպքում աուդիտորական կազմակերպության կողմից, ըստ պայմանագրի։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ