Աուդիտ․ Դաս 11 – Օբյեկտիվություն և անկախություն

Օբյեկտիվությունը և անկախությունը աուդիտի իրականացվող հիմնական սկզբունքներից է։ Աուդիտորը պետք է անկախ լինի, ինչպես աուդիտի ենթարկվող կազմակերպությանը, այնպես էլ նրա ղեկավարներից և սեփականատերերից։ Գոյություն ունի մի շարք հանգամանքներ, որը թույլ է տալիս կասկածել աուդիտորի և աուդիտորական կազմակերպությանը։ Որպես այդպիսին՝  հանգամանքները կարող են լինել․

  • Եթե աուդիտորի և պատվիրատույի միջև գոյություն են ունեցել դատական վարույթները,
  • Պատվիրատուի գործունեության մեջ աուդիտորի ֆինանսական և գույքային մասնակցությունը,
  • Արյունակցական և անձնական հարաբերությունները,
  • Աուդիտորի մասնակցությունը պատվիրատու կազմակերպության ցանկացած գործունեության մեջ,
  • Եթե աուդիտորական կազմակերպությունը գործում է վարկային և բանկային միավորման մեջ և միաժամանակ անց է կացնում աուդիտ՝  հենց այդ միավորման մեջ։

Աուդիտի եզրահանգումները և հանձնարարականները օբյեկտիվության հիմք կարող են լինել միայն տեղեկության բավարար քանակով։ Պետք է ուսումնասիրել բոլոր փաստերը և կողմնապաշտությունով չզբաղվել։ Վերջնական փաստերի ներկայացման ժամանակ աուդիտը պարտավոր է ներկայացնել իր անկախությունը։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ