Աուդիտ․ Դաս 10 – Պրոֆեսիոնալ վարքագիծ

Աուդիտորը իր պարտականություններն իրականացնելու ժամանակ պետք է պահպանի վարքի հետևյալ կանոնները․

 • Բարոյական համընդհանուր հատկանիշներ,
 • Օրենսդրության պահանջները,
 • Աուդիտորական ստանդարտներ,
 • Աուդիտորական կազմակերպության ներսում գործող կանոնները,
 • Բարիդրացիական հարաբերությունները,
 • Տեխնիկական ստանդարտների պահպանում։

Աուդիտորը պարտավոր է զերծ մնալ այլ աուդիտորական կազմակերպություններին վատաբանելուց կամ մեկնաբանելուց, և չիրականացնի գործողություններ, որոնք վնաս կպատճառեն այլ աուդիտորներին։ Աուդիտորի փոփոխման ժամանակ նախկին աուդիտորը պարտավոր է ներկայիս աուդիտորին փոխանցել իր մոտ եղած բոլոր տեղեկությունները, իսկ նոր աուդիտորը պարտավոր է ճշտել նախկին աուդիտորի հետ նախկին աուդիտորի հետ կնքված պայմանագրերի չեղարկման պատճառները։


Աուդիտորն իրավունք չունի զբաղվել այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Նա ունի հետևյալ իրավունքներն ու պարտականությունները․


Իրավունքներ․

 • Ամբողջությամբ ստուգել պատվիրատույի փաստաթղթերը,
 • Պատվիրատուից պահանջի ծագած հարցերի բանավոր կամ գրավոր բացատրությունը,
 • Հրավիրել երրորդ անձ,
 • Պատվիրատոյի կողմից տեղեկություն չստանալու դեպքում հրաժարվի աուդիտից։

Պարտականություններ․

 • Լիցենզիայի բացակայության դեպքում հրաժարվել աուդիտի անցկացումից,
 • Մինչև աուդիտ անցկացնելը ներկայացնի լիցենզիա։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ