Արմենուհի Սիսյան – «Փախուստ ծառերի մոտ»

Իսկ վաղը ամեն ինչ կսկսենք նորից,
երբ արևը անքեն կօրհնի օրը դարձյալ
ու լույսը կբարեբանի ժամանակի հետ,
թիթեռները օդում ժպիտ կդառնան
ու ծաղիկներն իրենց սիրտը կբացեն,
միայն հիշեմ, որ մոռանամ քեզ վաղը,
չմոռանամ հանկարծ քեզ չհիշել․․․

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ