Արաբական անվան մասին

Արաբները միմյանց կոչում էին հայրանուններով։Բայց միայն հայրանունը քիչ էր զանազանելու համար համայնքի զանազան անդամներն իրարից ,ավելացրին նրա հետ նաև մի մականուն և այդ անձի ո՛ր տեղացի լինելը։

Ենթադրենք մի մարդ Հասան անունով։Սա ենթադրենք թե Հյուսեինի որդին է,ուստի լինում է Հասան-իբնի-Հյուսեին։Նա ասենք Բաղդադ քաղաքից է,ուստի լինում է Հասան-իբնի-Հյուսեին-էլ-Բաղդադի։Նա ունի մի մականուն,ենթադրենք Ֆաթթահ,ամբողջը լինում է Հասան-իբնի-Հյուսեին-էլ-Բաղդադի-Ֆաթթահ։Բայց այսքանը քիչ է.նա ամուսնացավ,ունեցավ մի որդի Ալի անունով.հայրը այժմ իր վրա վերցնում է ապու-Ալի,այսինքն <<հայր Ալիի>> տիտղոսը և դառնում է Հասան-իբնի-Հյուսեին-էլ-Բաղդադի-ապու-Ալի-Ֆաթթահ։Որդիները շատացան ,նա ունեցավ երկու որդի ևս ,մեկը Մուսթաֆա և մյուսը Սուլեյման։Ուստի այդ մարդը դարձավ՝Հասան-իբնի-Հյուսեին-էլ-Բաղդադի-ապու-Ալի-ապու-Մուսթաֆա-ապու-Սուլեյման-Ֆաթթահ։

Արաբների մեջ շատ են պատահում այդպիսի կանգունաչափ անուններ։Օրինակ,մի բանաստեղծ կա,որի անունն է՝Իզզ-էդ-դին-Աբդուլ-Ֆոտա-էլ-Աբդուլ-Վահապ-Ամադ-էդ-դին-իբն-Իբրահիմ էլ-Սենճանի։

Եգիպտոսի սուլթաններից մեկի քարտուղարն է Շեյխ-ար-Ռայիս-Սաֆի-ադ-Դավլա-իբնի-աբու-Մաալի-իբնի-Շարաֆի։

Արաբ ուղեգիրներից մեկը կոչվում է Աբու-Աբդուլլահ-Մուհամմեդ-բին-Աբդուլլահ-բին-Մուհամմեդ-բին-Իբրահիմ-էլ-Վաթի-էդ-Դանջի-իբնի-Բատուտա-Նեմմ-էդ-Դին։

Մի արաբ բժիշկ կա,որի անունն է Զիա-էդ-դին-ապու-Մուհամմեդ-Աբդուլլահ-բին-Ահմեդ-էն-Նուբաթի-էլ-Մալաքի։

Խորասանի էմիրներից մեկի անունը մարդու ամբողջ ցեղաբանությունն է. ահա. Էլ-Էմիր-Կութեյբաբին-աբի-Սալիհ-Մուսլիմ-բին-Ամրբին-էլ-Հոսեյն-բին-Ռաբիա-բին-խալիգ-բին-Էսիդ-էլ-Խեյր-բին-կուդայի-բին-Հիլալ-բին-Սալամաբին-Սաալաբա-բին-Վաիլ-բին-Կուդայի-բին-Հիլալ-բին-Սալամա-բին-Սաալաբա-բին-Վաիլ-բին-Մաան-բին-Մալաք-Աասար-բին-Սաադ-բին-Կայս-Այլան-բին-Մոդար-բին-նիզարբին-Մուաղդ-բին-Ադնան-էլ-Բահիլի։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ