3 հետաքրքիր և գործածելի արտահայտություններ անգլերենում

Անգլերենում կան արտահայտություններ,որոնք գործածվում են խոսքը դյուրին արտահայտելու համար։Հետևյալ երեք արտահայտությունները,որոնք կներկայացնենք,թարգմանաբար այլ իմաստ են ստանում,մինչդեռ կիրառվում են այլ կոնտեքստում։

1.Եթե խոսակցին ուզում ենք ասել կամ հասկացնել,որ տվյալ բանը չենք սիրում կամ չի հետաքրքրում մեզ,մենք կարող ենք ասել.

It’s not my cup of tea.(I don’t like it/It doesn’t interest me)

2.Եթե ուզում ենք խոսակցին ասել,որ ինչ֊որ բանից շատ ավելի հետաքրքիր գործեր ունենք անելու,կարող ենք ասել.

I have bigger fish to fry.(I have more interesting things to do)

3.Եթե ուզում ենք ասել,որ խոսակցի կատարած ինչ֊որ բանի համեմատությունը անիմաստ է կամ անհեթեթ,կարող ենք ասել.

Comparing apples to oranges.(Comparing two things that cannot be compared)

 

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ